Ruim 300.000 keer gedownload! Klantbeoordeling van 8.8

Algemene voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden. Heel simpel, zodat iedereen het begrijpt!

RoadGuard

Algemene voorwaarden particulieren | Februari 2023

Hier vind je onze algemene voorwaarden voor particulieren. Heel simpel, zodat iedereen het begrijpt!

Voorwaarden downloaden

Voorwaarden app

Voorwaarden RoadGuard Zakelijk

Inleiding

Centraal Beheer biedt onder de naam RoadGuard pechhulpdiensten aan, waarmee je zonder abonnement een beroep kunt doen op monteurs die bij ons zijn aangesloten. Via de app of via onze website kom je direct in contact met een professionele monteur die bij jou in de buurt is. Met een paar klikken is hulp onderweg. RoadGuard is bestemd voor gebruikers van motorrijtuigen tot 3.500 kg met een Nederlands kenteken.

Inhoud

De algemene voorwaarden particulieren van RoadGuard is als volgt ingedeeld:

A.      Algemene afspraken

B.      RoadGuard in Nederland

C.      RoadGuard in het buitenland

A.     Algemene afspraken

1. Wat bedoelen we met ....?

Je/jij/jouw: De natuurlijke persoon die als consument gebruik maakt van de pechhulpdienst RoadGuard van Centraal Beheer.

Wij/ons: Centraal Beheer. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Services N.V., gevestigd aan de Handelsweg 2 in (3707 NH) Zeist en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34136016. Het bezoekadres van Centraal Beheer is Laan van Malkenschoten 20 in (7333 NP) Apeldoorn. 

Dienst: De pechhulp die wij op locatie aanbieden vanuit RoadGuard.

Auto: Alle motorrijtuigen tot 3.500 kg. Dus je auto, motor, brommer, scooter, busje of caravan. Of die van iemand anders. We spreken in deze voorwaarden vaak over je auto, want dat praat wel zo makkelijk. Maar we bedoelen dan ook alle andere voertuigen.

Monteur: De pechhulpverlener die wij inschakelen om voor jou op locatie een dienst van RoadGuard te verrichten.

App: De RoadGuard app die je download via iOS, Android of de website www.RoadGuard.nl. Via al deze kanalen kan je gebruik maken van RoadGuard. Waar we spreken over de app, bedoelen we ook de website.

Overeenkomst: De overeenkomst die tussen jou en ons ontstaat doordat u opdracht geeft aan Centraal Beheer om een dienst van RoadGuard uit te voeren.

2. Voor wie gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden voor elk aanbod dat wij doen en de overeenkomst die wij met jou sluiten voor de pechhulpdienst van RoadGuard. Door van de diensten van RoadGuard gebruik te maken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Wij mogen deze voorwaarden altijd eenzijdig moment wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor overeenkomsten die je afsluit na de wijzigingsdatum (=versiedatum). Voor bestaande overeenkomsten gelden de oude voorwaarden.

3. Hoe werkt RoadGuard?

Via de app, website of telefonisch kan je een dienst van RoadGuard aanvragen. Doe je dit, dan komt er een overeenkomst tussen jou en ons tot stand. Waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Als wij jouw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij direct op zoek naar een monteur bij jou in de buurt. De monteur zal zo snel als mogelijk naar de door jou opgegeven locatie toekomen. En de door jou aangevraagde dienst uitvoeren. Tenzij er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 4.

Als de dienst is uitgevoerd, betaal je hiervoor via iDEAL. Dit doe je in de app of via de betaallink die wij jou per mail sturen.

4. Wanneer kan je geen gebruik maken van de diensten van RoadGuard? 

In sommige situaties kan je geen gebruik maken van de diensten van RoadGuard. Dat is het geval in de volgende situaties:

 • De auto wordt gebruikt zonder toestemming van de eigenaar, zoals bij diefstal.
 • De auto is betrokken bij een ongeval.
 • De auto is zwaarder dan 3.500 kg.
 • De dienst buiten Nederland moet worden uitgevoerd én het gaat om een snor- of bromfiets (brommer of scooter).
 • De locatie waar de dienst moet worden uitgevoerd is onbegaanbaar, onbereikbaar, in een land waar RoadGuard geen diensten levert, op Terschelling of Vlieland.
 • De monteur vindt de locatie of situatie niet veilig genoeg, bijvoorbeeld als er bedreigingen worden geuit.

De overeenkomst komt onder de in artikel 4.1 genoemde voorbehouden tot stand. Deze situaties betreffen zogenoemde opschortende voorwaarden. Is er sprake van een van deze situaties, dan is er dus geen overeenkomst tot stand gekomen. In dat geval brengen wij geen kosten bij jou in rekening. En bestaat er voor jou geen recht op een vergoeding.

5. Wat en hoe betaal je voor RoadGuard?

De prijzen van de diensten van Roadguard staan op onze website www.roadguard.nl en in onze app. De prijzen kunnen wijzigen.

De prijzen zijn inclusief btw. Maar exclusief eventuele materiaalkosten, zoals onderdelen waarmee jouw auto wordt gerepareerd. Tenzij anders is aangegeven.

Wij kunnen aanvullende kosten bij jou in rekening brengen. Bijvoorbeeld veerkosten, tolkosten of de kosten van onderdelen waarmee jouw auto is gerepareerd. Voor deze onderdelen betaal je de gebruikelijke marktprijs. De monteur informeert jou eerst over de prijs van de onderdelen en vraagt jouw toestemming, voordat jouw auto wordt gerepareerd.

Je betaalt voor de diensten van Roadguard in de app via iDEAL. Nog dezelfde dag, direct na afronding van de dienst. Lukt dat niet, dan krijg je van ons een e-mail met een betaallink. Zo kan je alsnog via iDEAL betalen. Dat doe je binnen 2 weken na ontvangst van de e-mail.

Gaat het om een dienst die buiten Nederland wordt uitgevoerd, dan betaal je rechtstreeks aan de monteur. Betaal je de rekening voor de diensten van Roadguard niet op tijd, dan ontvang je van ons een 

Betaal je de rekening voor de diensten van Roadguard niet op tijd, dan ontvang je van ons een herinnering.

6. Welke rechten en plichten heb jij en hebben wij?

Je mag alleen van de diensten van RoadGuard gebruik maken voor eigen persoonlijk, privégebruik. En voor het doel waarvoor RoadGuard is bedoeld: pechhulp on demand.

Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van RoadGuard zijn van ons. Het is dus niet toegestaan de dienst RoadGuard – waaronder de app – na te maken, te verveelvoudigen of op een andere manier te exploiteren.

Houd jij je niet aan de rechten en plichten uit dit artikel, dan mogen wij jou als klant van de diensten van RoadGuard (tijdelijk) weigeren.

7. Wanneer zijn wij aansprakelijk?

Wij doen ons best om de diensten van RoadGuard zo goed mogelijk uit te voeren. Natuurlijk kan er iets misgaan. Heb je schade? Dan kijken wij hoe deze schade is ontstaan. Wij zijn aansprakelijk voor jouw schade als die is ontstaan doordat wij tekort zijn geschoten in de uitvoering van de dienst. Maar alleen als dat aan ons kan worden toegerekend. Dus alleen als dat onze schuld is.

Wij vergoeden in geen enkel geval immateriële schade.

Ben je niet tevreden over de uitvoering van de dienst? Of is de dienst niet goed uitgevoerd en heb je schade? Wacht dan niet te lang om dit aan ons te laten weten, maar doe dit tijdig. Anders loop je het risico jouw rechten te verliezen, bijvoorbeeld het recht op nakoming of schadevergoeding. Deze rechten vervallen na verloop van tijd.

8. Heb je een bedenktijd?

De pechhulpdiensten van RoadGuard zijn diensten die wij op jouw specifieke verzoek op locatie verrichten. Deze diensten betreffen dringende herstellingen of onderhoud, zoals het repareren van een lege accu of een lekke band.

Aangezien onze diensten dringend zijn, heb je geen bedenktijd. Dit betekent dat je de overeenkomst niet kosteloos kan annuleren.

Wil je de overeenkomst toch annuleren, dan betaal je een bedrag van € 190,- voor een dienst in Nederland en een bedrag van € 100,- voor een dienst buiten Nederland. Dit heeft ermee te maken dat wij kosten maken vanaf het moment dat je pechhulp aanvraagt. Dit geldt ook als de monteur:

 • al op locatie bij jou is.
 • de dienst niet (helemaal) kan uitvoeren.
 • je geen transport wenst.

9. Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens volgens het privacy statement van Centraal Beheer. Wij houden ons in ieder geval aan de wet. En verkopen jouw gegevens niet. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het statement.

10. Ben je niet tevreden?

Neem dan contact met ons op. Stuur je klacht naar roadguard@centraalbeheer.nl. Je ontvangt binnen 1 werkdag een bevestiging. En binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Bent je het niet eens met onze reactie? Dan kun je om een herbeoordeling vragen. Jouw klacht zal dan door een ander persoon worden beoordeeld. 

Wij doen ons uiterste best om jouw klacht in goed overleg met jou op te lossen. Bent je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je het geschil aan de rechter voorleggen. Of je kunt kiezen voor alternatieve geschillenbeslechting via het Europese ODR-platform. Let op: wij zijn niet verplicht om aan alternatieve geschillenbeslechting mee te werken. Of wij hieraan meewerken, geven wij aan bij de afhandeling van uw klacht. Je kunt ook het geschil aan de rechter voorleggen. 

11. Slotopmerkingen

Op de overeenkomst tussen jou en ons is het Nederlands recht van toepassing.

Is een bepaling in deze voorwaarden in strijd met de wet? Of is een bepaling om een andere reden niet geldig? Dan blijven de overige (gedeeltes van de) bepalingen gelden.

B.   RoadGuard in Nederland

1. Hoe kun je gebruik maken van RoadGuard?

De Diensten van RoadGuard vraag je aan via de RoadGuard app. Je kunt pechhulp aanvragen door in de app aan te geven welk probleem jij wilt laten verhelpen. Je kunt onze Dienst gebruiken door onze app te downloaden. Daarna kun je direct je eerste aanvraag indienen. We sturen je aanvraag direct door naar de door ons gekozen pechhulpverlener. Daarna zie je de verwachte tijd die je moet wachten in de app. Om van de RoadGuard app gebruik te maken heb je het volgende nodig:

 • Een geschikte telefoon (kijk in de Vragen op onze website voor de vereisten); en
 • Een mobiele internetverbinding.

Je moet zelf zorgen voor de beschikbaarheid van deze benodigdheden. Eventuele kosten die hiermee samenhangen zijn voor je eigen rekening.

2. Welke Diensten leveren wij?

Lege accu: een eenvoudig startprobleem verhelpen

 • De monteur meet de accuspanning en de dynamo. Zo bepaalt de pechhulpverlener of het gaat om een eenvoudig startprobleem dat binnen 20 minuten is op te lossen. Bijvoorbeeld door het gebruik van een accubooster.
 • Is er een andere oorzaak die de monteur op dat moment niet eenvoudig en snel kan oplossen? Dan zal hij adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (6). 

Lekke band: een lekke band verhelpen door wielwissel of een prop/plug/veter-reparatie.

 • De monteur bepaalt of hij binnen 40 minuten de lekke band kan verhelpen door:
  • een plug in de band plaatsen (dat noemen we ook wel een prop- of veterreparatie)
  • of door een aanwezig reservewiel te monteren.
 • Zijn deze oplossingen niet mogelijk binnen 40 minuten? Dan zal de monteur adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (6).

Buitengesloten: een afgesloten voertuig openen

 • Let op: Deze dienst verlenen we alleen als je kunt laten zien dat jij de eigenaar van de auto bent. 
 • De monteur bepaalt of hij de situatie binnen 40 minuten kan verhelpen. De monteur beschikt over gereedschap waarmee hij een auto zonder schade kan openen als de sleutels nog in de auto liggen (bijvoorbeeld in het contact of in de kofferbak). 
 • In sommige gevallen is het niet mogelijk om de auto te openen, of is er risico op schade. Dit hangt af van het type auto. In die gevallen zal hij adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (6).

Verkeerd getankt: transport naar een gespecialiseerd bedrijf voor het verwijderen van verkeerd getankte brandstof.

 • Let op: Heb je een verkeerde brandstof getankt (bijvoorbeeld diesel in een benzineauto, of benzine in een dieselauto)? Dan is het belangrijk dat de auto nog niet is gestart. Bij moderne auto’s is het zelfs van belang dat de auto nog niet op het contact is gezet. Is dat wel gebeurd? Dan kan dat betekenen dat de motor ernstig is beschadigd.
 • De motor van de auto moet door een gespecialiseerd garagebedrijf worden onderzocht. Het gespecialiseerde bedrijf verwijdert de verkeerd getankte brandstof.
 • Het gespecialiseerde bedrijf brengt kosten voor het afpompen in rekening. En ook voor het weer voltanken van de auto. En eventueel voor het repareren van de motor als die is beschadigd. Deze kosten komen bovenop de kosten om RoadGuard in te schakelen en verschillen per bedrijf.
 • Let op: een gespecialiseerd bedrijf is alleen tijdens kantooruren geopend. Heb je buiten kantooruren verkeerd getankt? Dan kun je met de monteur overleggen waar de auto heen wordt gesleept. Vervoer naar huis regel je vervolgens zelf. De kosten voor vervoer naar huis betaalt RoadGuard niet.
 • Overige brandstofproblemen: Heb je een ander brandstofprobleem of een lege tank? Dan heb je de dienst Andere pech (E) nodig.

Andere pech: een probleem aan een voertuig onderzoeken en verhelpen met een (nood)reparatie

 • De monteur stelt een diagnose. Op basis van de diagnose kijkt de monteur wat hij ter plekke kan doen om de auto te repareren. 
 • Kan de monteur de oorzaak niet binnen 40 minuten achterhalen en repareren, of heeft hij de benodigde onderdelen niet bij zich? Dan zal hij adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en te laten repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (6).

Autotransport: transport naar een afleverlocatie

 • Let op: Je kunt deze dienst alleen gebruiken als je de sleutel of het kentekenbewijs van de auto aan ons kunt laten zien.
 • Je kunt de auto naar een afleveradres naar keuze laten transporteren. 
 • Is de afstand tot de afleverlocatie minder dan 25 km? Dan kan de monteur de auto meestal direct transporteren. Dit is afhankelijk van tijdstip en drukte. Je kunt meerijden met het bergingsvoertuig. Afhankelijk van het bergingsvoertuig kan in sommige gevallen een extra passagier meerijden. Dit kan per situatie verschillen. Kan het bergingsvoertuig geen extra passagiers meenemen? Dan moet je zelf vervoer of een taxi regelen. 
 • Is de afstand tot de afleverlocatie meer dan 25 km? Of heeft de monteur geen tijd? Dan neemt het bergingsvoertuig de auto mee naar een depot. We leveren je auto dan de volgende werkdag af op de afleverlocatie. Je kunt meerijden met het bergingsvoertuig tot aan het depot. Afhankelijk van het bergingsvoertuig kan in sommige gevallen een of meer extra passagiers meerijden. Dit kan per situatie verschillen. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en zullen je dan ook vragen met hoeveel personen je bent. Vervoer vanaf het depot moet je zelf regelen. 
 • Kan het bergingsvoertuig geen extra passagiers meenemen? Dan moet je zelf vervoer of een taxi regelen. 
 • In sommige gevallen kun je kiezen of je de auto direct, of op een later moment op transport wilt zetten. 

Let op: Heb je een motor of brommer? Dan kun je ook RoadGuard gebruiken. Brommers en motoren worden vaker op transport gezet dan auto’s. Houd daar rekening mee wanneer je een van de diensten van RoadGuard aanvraagt. 

Let op: Kan de monteur een reparatie niet uitvoeren? Of wil je de reparatie niet laten uitvoeren? Dan zal de monteur jou met je motorrijtuig naar een adres naar keuze brengen.

 • Kies je daarvoor? Dan zullen wij alleen de kosten van het transport in rekening brengen.  
 • Kies je ervoor om verder geen dienst af te nemen? Dan betaal je alleen € 50,- voorrijkosten. 

3. Wat betaal je voor RoadGuard?

 • Alle kosten die RoadGuard in rekening brengt zijn inclusief btw. De actuele tarieven staan op de website www.roadguard.nl. De tarieven kunnen tussentijds wijzigen.
 • We mogen aanvullende kosten in rekening brengen. Dat zijn de onderdelen waarmee we jouw auto repareren. Voor deze onderdelen betaal je de gebruikelijke marktprijzen. We informeren jou eerst over de kosten en vragen jouw toestemming, voordat we jouw auto repareren.
  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan een accu of een nieuwe band.
 • Zijn er veer- en tolkosten (bijvoorbeeld naar Texel of in Zeeland)? Dan brengen we deze kosten bij jou in rekening.

4. Hoe betaal je voor de afgenomen Dienst?

 • Via de app betaal je voor de door jou gekozen diensten. Je kunt betalen via iDEAL. Je moet direct betalen.
 • Lukt de betaling niet, of niet volledig, dan vragen we je om een machtiging af te geven voor een automatische incasso.
 • Als wij deze incasso niet kunnen uitvoeren dan ben je direct in verzuim, zonder dat we daar nog een bericht over hoeven te sturen. We hebben vanaf dat moment het recht om onze vordering op jou over te dragen aan een incassobureau. Dit incassobureau rekent de extra kosten die hierdoor ontstaan aan jou door. Dit zijn incassokosten, administratiekosten en de wettelijke rente.
 • Je geeft ons een machtiging voor een automatische incasso. Wij schrijven het bedrag af binnen 14 dagen nadat jij de Dienst bij ons hebt afgenomen.
 • Als wij deze incasso niet kunnen uitvoeren dan ben je direct in verzuim, zonder dat we daar nog een bericht over hoeven te sturen. We hebben vanaf dat moment het recht om onze vordering op jou over te dragen aan een incassobureau. Dit incassobureau rekent de extra kosten die hierdoor ontstaan aan jou door. Dit zijn incassokosten, administratiekosten en de wettelijke rente. 

C. RoadGuard in het buitenland

1. Waar levert RoadGuard diensten buiten Nederland?

We helpen je in heel Europa, behalve:

 • Azoren en Madeira (Portugal).
 • het noordelijke deel van Cyprus dat niet door de regering van de Republiek Cyprus wordt bestuurd.
 • Canarische Eilanden en de Balearen (Spanje).
 • het Aziatische deel van Turkije.

In de app zie je het telefoonnummer waarop je ons kunt bereiken. Neem via het telefoonnummer in de app contact met ons op. Telefonisch laten we je direct weten of we je kunnen helpen.

2. Hoe kun je gebruik maken van RoadGuard buiten Nederland?

Voor hulp in het buitenland ga je naar de RoadGuard app. In de app zie je het telefoonnummer waarop je ons kunt bereiken. Je vraagt pechhulp aan door het telefoonnummer te bellen en ons te laten weten welk probleem jij wilt laten verhelpen.

Zorg dat je de RoadGuard app op jouw telefoon hebt staan. Eventuele kosten van het downloaden en belkosten vanuit het buitenland zijn voor je eigen rekening.

Let op: Wij leveren de Dienst in het buitenland alleen voor voertuigen met een Nederlands kenteken.

Let op: Wij voeren onze dienstverlening direct uit vanaf het moment dat jij een van onze monteurs aanvraagt. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing op onze diensten. Dat betekent dat je de bestelde dienst moet afnemen. Doe je dat niet? Dan kunnen wij € 100,- voorrijkosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld als de monteur al onderweg is.

3. Welke Diensten leveren wij buiten Nederland?

 • Let op: Je kunt deze dienst alleen gebruiken als je de sleutel of het kentekenbewijs van de auto aan ons kunt laten zien.
 • De auto wordt naar de dichtstbijzijnde garage gebracht. Is er geen garage eopend? Dan wordt de auto de eerstvolgende mogelijke dag naar de garage gebracht. 
 • Kan het bergingsvoertuig geen extra passagiers meenemen? Dan moet je zelf vervoer of een taxi regelen.
 • Soms kan het probleem op de pechlocatie worden verholpen. Of kan de auto op de pechlocatie worden gerepareerd. Of dat mogelijk is, laat de Monteur je weten. Ook laat hij je direct weten of er nog extra kosten zijn (bijvoorbeeld kosten van gebruikte materialen). Je betaalt eventuele extra kosten aan de monteur.

Let op: Heb je een motor? Dan kun je ook RoadGuard gebruiken. Heb je een brommer? Dan kunnen we je helaas niet helpen in het buitenland. 

4. Wat betaal je voor RoadGuard buiten Nederland?

 • In het buitenland betaal je kosten voor transport naar een garage in de buurt. Dit bedrag lees je in de app en is inclusief BTW.
 • Soms kan het probleem op de pechlocatie worden verholpen. Of kan de auto op de pechlocatie worden gerepareerd.
 • Zijn er onderdelen nodig om jouw auto te repareren? Dan betaal je de extra kosten voor de onderdelen zelf. Je betaalt rechtstreeks aan de Monteur. De Monteur laat jou weten hoe je moet betalen.
 • Doe je een aanvraag voor pechhulp maar neem je onze dienst niet af? Dan kunnen wij € 100,- voorrijkosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld als de monteur al onderweg is.

5. Hoe betaal je voor de afgenomen Dienst buiten Nederland?

 • Je geeft ons een machtiging voor een automatische incasso. Wij schrijven het bedrag af binnen 14 dagen nadat jij de Dienst bij ons hebt afgenomen. 
 • Als wij deze incasso niet kunnen uitvoeren dan ben je direct in verzuim, zonder dat we daar nog een bericht over hoeven te sturen. We hebben vanaf dat moment het recht om onze vordering op jou over te dragen aan een incassobureau. Dit incassobureau rekent de extra kosten die hierdoor ontstaan aan jou door. Dit zijn incassokosten, administratiekosten en de wettelijke rente.