Algemene voorwaarden

RoadGuard helpt je al voor € 260 weer op weg!

 • Pechulp on demand, dus zonder abonnement
 • 24/7 staan ruim 1000 monteurs voor je klaar
 • In binnen- en buitenland

Algemene voorwaarden RoadGuard Zakelijk – versie januari 2018

Centraal Beheer biedt onder de naam RoadGuard pechhulpdiensten waarmee je zonder abonnement een beroep kunt doen op monteurs die bij ons zijn aangesloten. Deze voorwaarden gelden als je als bedrijf gebruik maakt van de diensten van RoadGuard. Dat kan voor jouw hele wagenpark. Via de app of via onze website komt een bestuurder direct in contact met een professionele monteur die in de buurt is. Met een paar klikken is hulp onderweg.

RoadGuard Zakelijk - Algemeen

Deze algemene afspraken hieronder gelden altijd. Of het nu gaat over het gebruik van het Dashboard, bij pechhulp of vervangend vervoer. Daarnaast staan ook afspraken in de voorwaarden RoadGuard Zakelijk - Dashboard, RoadGuard - Pechhulp of RoadGuard - Vervangend vervoer. Lees ze daarom goed.

Wat bedoelen we met …..?

Jij/jouw:

Een tekenbevoegd persoon namens een bedrijf met een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel.

Wij/ons:

Centraal Beheer. Centraal Beheer is een merknaam van Achmea Services N.V., KvK nummer 34136016, b.t.w.-nummer NL809180868B01. Wij zijn gevestigd aan de Handelsweg 2, 3707 NH in Zeist.

Auto:

Alle voertuigen tot 3.500 kg. Dus een auto, motor, brommer, scooter, busje of caravan. We spreken in deze voorwaarden vaak over auto, want dat praat wel zo makkelijk. Maar we bedoelen dan ook alle andere voertuigen.

App:

De RoadGuard app die de bestuurder download via iOS of Android of de website www.roadguard.nl. Via beide kanalen kan gebruik worden gemaakt van onze Diensten. Waar we spreken over de app, bedoelen we ook de website.

Bestuurder:

De persoon die met toestemming van jou of jouw bedrijf rijdt in een auto met een kenteken die staat geregistreerd in het Dashboard.

Dashboard:

De internetomgeving van RoadGuard Zakelijk waar je de gegevens van de voertuigen van jouw bedrijf kunt invoeren en wijzigen.

Dienst:

De oplossing die wij bieden bij pechhulp. Dit kan ook vervangend vervoer zijn.

Gegevens:

Alle actuele gegevens over jou, jouw bedrijf en de kentekens die door jou zijn opgevoerd. Ook gegevens over jouw gebruik van de pechhulpdiensten van RoadGuard. Bijvoorbeeld facturen.

Kentekens:

Nederlandse kentekens van gemotoriseerde voertuigen tot 3500kg.

Monteur:

De pechhulpverlener die op de pechlocatie een pechhulpdienst verleent.

RoadGuard Zakelijk:

De diensten van RoadGuard waar een bedrijf gebruik van kan maken.

Voor wie gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden tussen jou en ons. Deze voorwaarden gelden als wij je toegang hebben gegeven tot het Dashboard.

Welke rechten heeft RoadGuard?

 • RoadGuard kan de Diensten, de app en de website op een door haar gewenst moment uit de markt halen, ongeacht de reden hiervoor.
 • We mogen je gebruik van de Dienst beëindigen als je de afspraken in de Algemene voorwaarden RoadGuard Zakelijk niet opvolgt, of als jij je niet aan de wet houdt, en wij daar nadeel van hebben.
 • Wij hebben de Intellectuele Eigendomsrechten
 • Onze Dienst is alleen voor persoonlijk gebruik. We vragen je onze app niet na te maken, te verveelvoudigen, of op een andere manier te exploiteren.

Hoe worden je persoonlijke gegevens beschermd?

Wij behandelen en gebruiken jouw (persoonlijke) gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons daarbij aan wetten en regels. Daarmee bedoelen we ook de Algemene verordening gegevensbescherming.    

 

Als wij jouw persoonlijke gegevens verwerken dan is onze privacyverklaring van toepassing. Die lees je op onze website www.roadguard.nl/privacyverklaring.

 

Wanneer zijn wij aansprakelijk?

Heb je schade doordat je het Dashboard van RoadGuard Zakelijk gebruikt?

 Dan zijn wij niet aansprakelijk:

 • als jij of iemand anders jouw gegevens uit het Dashboard misbruikt.

Wij zijn alleen aansprakelijk:

 • als wij niet aan onze verplichtingen om jouw gegevens veilig te bewaren voldoen en daar grote schuld aan hebben.
 • als wij jouw gegevens veranderen, omdat ze niet juist of niet volledig zijn. Wij zijn dan voor dat deel van de schade aansprakelijk, als dat redelijk is.

 

Heb je andere schade?

Wij doen ons best om onze Diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Natuurlijk kan er iets misgaan. Zijn de werkzaamheden verkeerd uitgevoerd en zijn wij daarvoor aansprakelijk? En is er daardoor schade ontstaan voor jou, jouw bedrijf, aan de bestuurder of aan je voertuig? Dan vergoeden wij deze directe schade. Je moet wel kunnen bewijzen dat jij schade hebt en hoe hoog de schade is.

Wij vergoeden geen indirecte schade. Dat is bijvoorbeeld schade die je hebt doordat de bestuurder te laat komt op een afspraak, het derven van winst of schade die daar op lijkt. 

Wanneer kunnen deze voorwaarden wijzigen?

Wij kunnen deze voorwaarden altijd veranderen. Als we de voorwaarden veranderen, laten wij je dat weten. Als je het niet eens bent met die verandering, kun je het gebruik van RoadGuard Zakelijk beëindigen. 

Ben je niet tevreden?

Neem dan contact met ons op. Stuur je klacht naar roadguard@centraalbeheer.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Is jouw klacht daarna niet opgelost? Dan kun je het geschil voorleggen aan de rechtbank in Den Haag. Deze voorwaarden vallen onder Nederlands recht.  

RoadGuard Zakelijk - Dashboard

Het Dashboard is een dienst van RoadGuard. Hiermee maakt jouw bedrijf op een gemakkelijke manier gebruik van de pechhulpdiensten van RoadGuard. In deze voorwaarden leggen we uit hoe het Dashboard werkt en welke rechten en verplichtingen je hebt bij gebruik van het Dashboard.

Hoe maak je gebruik van het Dashboard?

 • Je maakt gebruik van het Dashboard door jouw bedrijf te registreren op de website van RoadGuard.
 • Door je te registreren accepteer je deze voorwaarden.
 • Na het registreren krijg je toegang tot het Dashboard.
 • Jouw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord zijn jouw inloggegevens. Daarmee heb je toegang tot het Dashboard.

Wat houdt het gebruik in?

 • In het Dashboard voer je de kentekens op van alle voertuigen waarmee jouw bedrijf gebruik wil maken van de pechhulpdiensten van RoadGuard.
 • Je kunt maximaal 250 kentekens opvoeren. Wil je meer kentekens opvoeren? Neem dan contact met ons op.
 • De omschrijving van de pechhulp- en vervangend vervoerdiensten van RoadGuard staan vermeld in deze Algemene voorwaarden RoadGuard Zakelijk.
 • Heeft één van de voertuigen pech? Dan vraagt de bestuurder hulp via de RoadGuard App, via de website www.roadguard.nl/pech of via telefoonnummer +31 (0) 71 568 1991.
 • De actuele tarieven staan op de website www.roadguard.nl/zakelijk . De tarieven kunnen tussentijds wijzigen.

Wie kan gebruik maken van RoadGuard Zakelijk?

Elk bedrijf met een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel kan zich eenmalig registreren en gebruik maken van RoadGuard Zakelijk. Het is niet mogelijk om één bedrijf meerdere keren te registreren voor gebruik van het Dashboard.

Hoe kun je stoppen met het gebruik van het Dashboard?

Je kunt stoppen met het gebruik van het Dashboard door alle kentekens te verwijderen uit het Dashboard en/of je account voor het dashboard te verwijderen. Een account voor het Dashboard kan alleen worden verwijderd als er geen openstaande facturen meer zijn.

Let op: als je je account voor het Dashboard verwijdert, kun je de gegevens niet meer via het Dashboard inzien of wijzigen. Wij raden je aan de gegevens te downloaden en op te slaan op je eigen computer.

Wat betaal je voor RoadGuard Zakelijk?

 • De toegang tot het Dashboard is gratis. Je betaalt geen contributie of abonnementskosten.
 • Je betaalt alleen voor de pechhulpdiensten of het vervangend vervoer zodra deze worden aangevraagd met de RoadGuard App of via de website www.roadguard.nl. Je kunt pechhulp aanvragen voor de voertuigen waarvan jij de kentekens hebt opgevoerd in het Dashboard.
 • Bij RoadGuard Zakelijk gelden andere tarieven voor de pechhulpdiensten dan de algemene RoadGuard tarieven.
 • Als wij een bedrag niet kunnen incasseren.
 • Als je in strijd handelt met onze voorwaarden of met een besluit van ons.
 • Als je ons benadeelt.
 • Als wij stoppen met het aanbieden van RoadGuard Zakelijk.

Wanneer beëindigen wij je gebruik van het Dashboard?

 • Als wij een bedrag niet kunnen incasseren.
 • Als je in strijd handelt met onze voorwaarden of met een besluit van ons.
 • Als je ons benadeelt.
 • Als wij stoppen met het aanbieden van RoadGuard Zakelijk. 

Wat gebeurt er als wij jouw gebruik beëindigen?

 • Wij laten je per e-mail weten dat wij jouw toegang tot het Dashboard beëindigen. Wij laten je precies weten wanneer het gebruik van het Dashboard voor jou eindigt. En we vertellen ook waarom.
 • Jij blijft eventuele openstaande bedragen verschuldigd aan ons. Wij blokkeren jouw toegang tot het Dashboard.
 • Wij nemen contact met je op voor een betalingsregeling. En eventueel kunnen we daarna jouw account weer activeren.

Hoe werkt de betaling van de afgenomen pechhulpdiensten?

 • Maak je gebruik van RoadGuard Zakelijk? Dan gaat betaling via automatische incasso. Als je je registreert bij RoadGuard Zakelijk geef je akkoord voor automatisch incasso.
 • Je ontvangt maandelijks een factuur. Maar alleen als in die maand pechhulpdiensten zijn afgenomen door voertuigen met kentekens in jouw account.
 • De factuur sturen wij via e-mail. Ook vind je de factuur in het Dashboard.
 • Voordat wij incasseren, versturen wij een vooraankondiging per e-mail (op het door jou aangegeven e-mailadres). Wij versturen de vooraankondiging tenminste 5 dagen voorafgaande aan de automatisch incasso.
 • Je moet ervoor zorgen dat er voldoende saldo staat op de bankrekening waarvan wij incasseren. Dat bankrekeningnummer registreer je in het Dashboard.
 • Als wij niet kunnen incasseren of als je een geïncasseerd bedrag laat terugstorten, dan blokkeren wij direct jouw toegang tot RoadGuard Zakelijk. Wij nemen dan contact met je op. Er kunnen dan extra kosten in rekening worden gebracht.

Welke verplichtingen hebben wij?

Wij zorgen ervoor dat wij:

 • via internet de gegevens in het Dasboard aan jou beschikbaar stellen. De gegevens zijn 24 uur per dag en elke dag beschikbaar. Behalve als wij door onderhoud of storingen de gegevens niet via internet beschikbaar kunnen stellen.
 • de Gegevens beveiligd opslaan en transporteren.
 • binnen 3 werkdagen reageren als je via e-mail contact met ons opneemt.

Welke verplichtingen heb jij?

Jij zorgt ervoor dat:

 • jij de Gegevens zorgvuldig invoert, raadpleegt en wijzigt.
 • jij vertrouwelijk omgaat met de Gegevens.
 • alleen medewerkers, die toegang tot het Dashboard voor hun werkzaamheden nodig hebben, gebruik maken van de inloggegevens van het Dashboard.
 • jij ons direct informeert als je het vermoeden hebt dat er misbruik wordt gemaakt van je inloggegevens. Je bent verplicht om direct de nodige maatregelen te nemen, zoals het instellen van een nieuw wachtwoord.
 • jij meewerkt als wij daarom vragen. Bijvoorbeeld als we je vragen om het wachtwoord te wijzigen.

Als jij je niet aan deze verplichtingen houdt, dan mogen wij RoadGuard Zakelijk voor jou beëindigen. Dan blokkeren wij ook meteen je toegang tot het Dashboard. Als jij je niet aan de verplichtingen houdt, kunnen wij namelijk geen veilig gebruik van RoadGuard Zakelijk garanderen.

RoadGuard - Pechhulp

Deze voorwaarden gelden als je gebruik maakt van RoadGuard Zakelijk. En één van de bestuurders uit jouw wagenpark heeft pech.

1.   Pechhulp in Nederland

Deze voorwaarden gelden bij pech in Nederland.

Hoe kun je gebruik maken van pechhulp via RoadGuard?

De Diensten van RoadGuard vraagt de bestuurder aan via de RoadGuard app. Hij kan pechhulp aanvragen door in de app aan te geven welk probleem hij wil laten verhelpen. Na het downloaden van de app kan de bestuurder direct zijn eerste aanvraag indienen. We sturen de aanvraag direct door naar de door ons gekozen pechhulpverlener. Daarna ziet de bestuurder de verwachte tijd die hij moet wachten in de app. Om van de RoadGuard app gebruik te maken is het volgende nodig:

 • een geschikte telefoon (kijk in de Vragen op onze website voor de vereisten); en
 • een mobiele internetverbinding.

Zorg voor de beschikbaarheid van deze benodigdheden. Eventuele kosten die hiermee samenhangen zijn voor eigen rekening.

Let op: Wij voeren onze dienstverlening direct uit vanaf het moment dat via de app een van onze monteurs is aangevraagd. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing op onze diensten. Dat betekent dat je de bestelde dienst moet afnemen. Doe je dat niet? Dan kunnen wij € 42,- exclusief BTW aan voorrijkosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld als de monteur al onderweg is. 

Welke Diensten leveren wij?

A.

Lege accu Een eenvoudig startprobleem verhelpen

De monteur meet de accuspanning en de dynamo. Zo bepaalt de monteur of het gaat om een eenvoudig startprobleem dat binnen 20 minuten is op te lossen. Bijvoorbeeld door het gebruik van een accubooster.

Is er een andere oorzaak die de monteur op dat moment niet eenvoudig en snel kan oplossen? Dan zal hij adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (F).

B.

Lekke band Een lekke band verhelpen door wielwissel of een prop/plug/veter-reparatie.

De monteur bepaalt of hij binnen 40 minuten de lekke band kan verhelpen door:

•     een plug in de band plaatsen (dat noemen we ook wel een prop- of veterreparatie)

•     of door een aanwezig reservewiel te monteren.

Zijn deze oplossingen niet mogelijk binnen 40 minuten? Dan zal de monteur adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (F).

C.

Buitengesloten Een afgesloten voertuig openen.

Let op: Deze dienst verlenen we alleen als je kunt laten zien dat jij de regelmatig bestuurder van de auto bent en/of dat jouw bedrijf eigenaar is van de auto.

De monteur bepaalt of hij de situatie binnen 40 minuten kan verhelpen. De monteur beschikt over gereedschap waarmee hij een auto zonder schade kan openen als de sleutels nog in de auto liggen (bijvoorbeeld in het contact of in de kofferbak).

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de auto te openen, of is er risico op schade. Dit hangt af van het type auto. In die gevallen zal hij adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (F).

D.

Verkeerd getankt

transport naar een gespecialiseerd bedrijf voor het verwijderen van verkeerd getankte brandstof.

Let op: Heb je een verkeerde brandstof getankt (bijvoorbeeld diesel in een benzineauto, of benzine in een dieselauto)? Dan is het belangrijk dat de auto nog niet is gestart. Bij moderne auto’s is het zelfs van belang dat de auto nog niet op het contact is gezet. Is dat wel gebeurd? Dan kan dat betekenen dat de motor ernstig is beschadigd.

De motor van de auto moet door een gespecialiseerd garagebedrijf worden onderzocht. Het gespecialiseerde bedrijf verwijdert de verkeerd getankte brandstof.

Het gespecialiseerde bedrijf brengt kosten voor het afpompen in rekening. En ook voor het weer voltanken van de auto. En eventueel voor het repareren van de motor als die is beschadigd. Deze kosten komen bovenop de kosten om RoadGuard in te schakelen en verschillen per bedrijf.

Let op: een gespecialiseerd bedrijf is alleen tijdens kantooruren geopend. Heb je buiten kantooruren verkeerd getankt? Dan kun je met de monteur overleggen waar de auto heen wordt gesleept. Vervoer naar huis regel je vervolgens zelf. De kosten voor vervoer naar huis betaalt RoadGuard niet.

Overige brandstofproblemen:

Heb je een ander brandstofprobleem of een lege tank? Dan heb je de dienst Andere pech (E) nodig.

E.

Andere pech Een probleem aan een voertuig onderzoeken en verhelpen met een (nood)reparatie.

De monteur stelt een diagnose. Op basis van de diagnose kijkt de monteur wat hij ter plekke kan doen om de auto te repareren.

Kan de monteur de oorzaak niet binnen 40 minuten achterhalen en repareren, of heeft hij de benodigde onderdelen niet bij zich? Dan zal hij adviseren om de auto door een gespecialiseerd garagebedrijf te laten onderzoeken en te laten repareren. Je kunt dan gebruik maken van de dienst Autotransport (F).

F.

Autotransport Transport naar een afleverlocatie.

Let op: Deze dienst is alleen te gebruiken als de sleutel of het kentekenbewijs van de auto getoond kunnen worden.

De auto kan worden getransporteerd naar een afleveradres naar keuze.

Is de afstand tot de afleverlocatie minder dan 25 km? Dan kan de monteur de auto meestal direct transporteren. Dit is afhankelijk van tijdstip en drukte. Je kunt meerijden met het bergingsvoertuig. Afhankelijk van het bergingsvoertuig kan in sommige gevallen een extra passagier meerijden. Dit kan per situatie verschillen. Kan het bergingsvoertuig geen extra passagiers meenemen? Dan moet je zelf vervoer of een taxi regelen.

Is de afstand tot de afleverlocatie meer dan 25 km? Of heeft de monteur geen tijd? Dan neemt het bergingsvoertuig de auto mee naar een depot. We leveren je auto dan de volgende werkdag af op de afleverlocatie. Je kunt meerijden met het bergingsvoertuig tot aan het depot. Afhankelijk van het bergingsvoertuig kan in sommige gevallen een of meer extra passagiers meerijden. Dit kan per situatie verschillen. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en zullen dan ook vragen met hoeveel personen de bestuurder is. Vervoer vanaf het depot moet de bestuurder zelf regelen.

Kan het bergingsvoertuig geen extra passagiers meenemen? Dan moet de bestuurder zelf vervoer of een taxi regelen.

In sommige gevallen kun je kiezen of je de auto direct, of op een later moment op transport wilt zetten. 

Let op: RoadGuard kan ook worden gebruikt voor een motor of een brommer. Brommers en motoren worden vaker op transport gezet dan auto’s. Houd daar rekening mee bij het aanvragen van de diensten van RoadGuard.

Let op: Kan de monteur een reparatie niet uitvoeren? Of wil je de reparatie niet laten uitvoeren? Dan zal de monteur de bestuurder met zijn motorrijtuig naar een adres naar keuze brengen.

 • Kiest de bestuurder daarvoor? Dan zullen wij alleen de kosten van het transport in rekening brengen.
 • Kiest de bestuurder ervoor om verder geen dienst af te nemen? Dan betaal je alleen € 42,- exclusief BTW voorrijkosten.
 • Azoren en Madeira (Portugal)
 • het noordelijke deel van Cyprus dat niet door de regering van de Republiek Cyprus wordt bestuurd.
 • De huurauto’s mogen naar het buitenland . Maar alleen naar deze landen: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland.

Wanneer levert RoadGuard geen Dienst?

In sommige situaties kan of wil RoadGuard haar dienst niet leveren. Dat is het geval in de volgende situaties:

 • De monteur vindt de situatie niet veilig genoeg.
 • De plaats van de pechsituatie is onbegaanbaar.
 • Er worden bedreigingen geuit.
 • Het betrokken voertuig is gestolen.
 • Het voertuig is betrokken bij een ongeval.
 • Het voertuig is zwaarder dan 3.500 kg.
 • De pechsituatie is op Terschelling of Vlieland.
 • De pechsituatie is in een land waar RoadGuard geen diensten levert.

Als RoadGuard haar diensten niet wil of kan leveren brengt ze geen kosten in rekening.

2.   Pechhulp in het buitenland

Deze voorwaarden gelden als je pech hebt in het buitenland. Let op: deze voorwaarden gelden aanvullend op de voorwaarden Pechhulp in Nederland.

Waar levert RoadGuard diensten buiten Nederland?

We helpen in heel Europa, behalve:

 • Canarische Eilanden en de Balearen (Spanje)
 • het Aziatische deel van Turkije

Hoe kun je gebruik maken van RoadGuard buiten Nederland?

Voor hulp in het buitenland gaat de bestuurder naar de RoadGuard app. In de app ziet hij het telefoonnummer waarop hij ons kan bereiken.  Hij vraagt pechhulp aan door het telefoonnummer te bellen en ons te laten weten welk probleem hij wil laten verhelpen.

Zorg dat bestuurders de RoadGuard app op hun telefoon hebben staan. Eventuele kosten van het downloaden en belkosten vanuit het buitenland zijn voor eigen rekening.

Let op: Wij leveren de Dienst in het buitenland alleen voor voertuigen met een Nederlands kenteken.

Let op: Wij voeren onze dienstverlening direct uit vanaf het moment dat een van onze monteurs is aangevraagd. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing op onze diensten. Dat betekent dat je de bestelde dienst moet afnemen. Doe je dat niet? Dan kunnen wij € 100,- exclusief BTW voorrijkosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld als de monteur al onderweg is. 

Welke Diensten leveren wij buiten Nederland?

A.

Autotransport Transport naar een garage als reparatie niet mogelijk is.

Let op: Deze dienst is alleen te gebruiken als de sleutel of het kentekenbewijs van de auto getoond kunnen worden.

De auto wordt naar de dichtstbijzijnde garage gebracht. Is er geen garage geopend? Dan wordt de auto de eerstvolgende mogelijke dag naar de garage gebracht.

Kan het bergingsvoertuig geen extra passagiers meenemen? Dan moet de bestuurder zelf vervoer of een taxi regelen.

B.

Reparatie Reparatie van de auto ter plaatse

Soms kan het probleem op de pechlocatie worden verholpen. Of kan de auto op de pechlocatie worden gerepareerd. Of dat mogelijk is, laat de Monteur aan de bestuurder weten. Ook laat hij direct weten of er nog extra kosten zijn (bijvoorbeeld kosten van gebruikte materialen). De bestuurder betaalt eventuele extra kosten aan de Monteur.

Let op: Gaat het om een motor? Dan kun je ook RoadGuard gebruiken. Gaat het om een brommer? Dan kunnen we je helaas niet helpen in het buitenland. 

RoadGuard - Vervangend vervoer

Deze voorwaarden gelden als je in het Dashboard hebt aangegeven dat er vervangend vervoer mag worden ingezet bij pech. Vervangend vervoer kan alleen als het pechgeval plaatsvindt in Nederland.

Wat moet je doen om gebruik te kunnen maken van vervangend vervoer?

In het Dashboard geef je aan of er vervangend vervoer mag worden ingezet in geval van pech. Heb je dat aangegeven? Dan kan de bestuurder bij pech met één van de voertuigen die je hebt opgevoerd in het Dashboard een huurauto meekrijgen van een verhuurbedrijf waarmee RoadGuard afspraken heeft gemaakt. Je geeft aan hoeveel dagen vervangend vervoer maximaal door RoadGuard mag worden ingezet en jouw voorkeur voor het type auto dat je huurt.

Welke auto’s kun je huren via RoadGuard?

RoadGuard biedt huurauto’s in vier categorieën personenauto’s:

Categorie A

Klein

Bijvoorbeeld: Volkswagen Up

Categorie B

Gemiddeld

Bijvoorbeeld: Volkswagen Polo

Categorie C

Gemiddeld

Bijvoorbeeld: Volkswagen Golf

Categorie D

Groot

Bijvoorbeeld: Ford Mondeo

Let op: RoadGuard kan niet garanderen dat alle categorieën altijd op alle uitgiftepunten beschikbaar zijn. Dus heb je als voorkeur een huurauto in categorie A opgegeven en is deze niet beschikbaar? En wil de bestuurder toch een huurauto? Dan krijgt hij een auto in de eerstvolgende categorie die beschikbaar is. We brengen het tarief in rekening dat hoort bij de auto die is gehuurd.

Let op: Bestel- en/personenbusjes kun je niet huren via RoadGuard.

Hoe lang kun je gebruik maken van vervangend vervoer?

De maximale huurperiode is 4 huurdagen. Een huurdag is een periode van 24 uur gerekend vanaf het moment dat RoadGuard de reservering maakt in het systeem van de verhuurder.

 • De huurtijd gaat lopen vanaf het moment dat RoadGuard de reservering maakt in systeem van het verhuurbedrijf. Het moment dat de huurauto daadwerkelijk wordt opgehaald, is niet van belang.
 • Wil de bestuurder de huurauto langer gebruiken dan de maximale vier huurdagen? Dan regel je dat zelf met het verhuurbedrijf. RoadGuard is daarbij geen partij. Jij bent dan de kosten daarvoor direct verschuldigd aan het verhuurbedrijf.
 • Er kan 24 uur per dag, 7 dagen per week een auto worden gehuurd.  
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 uur na het maken van de reservering. Daarna brengen we 1 dag autohuur in rekening.

Hoe maakt de bestuurder gebruik van vervangend vervoer?

De bestuurder geeft bij de monteur aan dat hij gebruik wil maken van vervangend vervoer. De monteur neemt contact op met RoadGuard. En RoadGuard maakt vervolgens een reservering in het systeem van het verhuurbedrijf. De huurauto staat meestal op de locatie waar jouw auto naartoe wordt gebracht door de monteur.

Let op: jij bent aansprakelijk voor gedragingen en/of nalaten van de bestuurder, de passagiers en gebruikers van het voertuig. Dat geldt ook als jij geen toestemming hebt gegeven voor de gedragingen of het nalaten.

Let op: De verhuurder mag jouw gegevens of de gegevens van de bestuurder opnemen in het Autoverhuur Waarschuwingssysteem. Bijvoorbeeld als er sprake is van verduistering van het voertuig of als er opzettelijk schade aan de auto is toegebracht.

Let op: je kunt alleen gebruik maken van vervangend vervoer als het pechgeval in Nederland plaatsvindt. Wij kunnen geen vervangend vervoer leveren in het buitenland.

Aan welke voorwaarden voldoet de bestuurder bij het gebruik van een huurauto?

 • De bestuurder van de huurauto moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dit mag alleen een buitenlands rijbewijs zijn, als de voertuigcategorie waarvoor het rijbewijs is afgegeven duidelijk herkenbaar is én als de persoonsgegevens duidelijk en leesbaar zijn.
 • De minimum leeftijd van de bestuurder is 18 jaar.
 • De bestuurder heeft geen creditcard of bankpas nodig bij het afhalen van de huurauto.
 • De bestuurder geeft de gegevens door die wij aan hem vragen. Deze gegevens gebruikt het verhuurbedrijf voor het maken van het huurcontract.

Wat doet de bestuurder niet bij het gebruik van een huurauto?

 • De bestuurder laat de huurauto niet besturen door een persoon die niet als bestuurder op het huurcontract is vermeld.
 • Hij vervoert geen dieren in de auto, behalve als het verhuurbedrijf hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 • Hij gebruikt de auto niet voor rijles, wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven, behalve als het verhuurbedrijf hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Hoe levert de bestuurder de huurauto in? 

Hij kan de huurauto op 2 manieren inleveren: 

1.    Hij levert de auto in op een depot van het verhuurbedrijf

Dit mag het depot zijn waar de auto is opgehaald. Of een ander depot van het verhuurbedrijf. Hiervoor betaal je geen extra kosten.

 • Adressen van de depots van het verhuurbedrijf lees je op de website van het verhuurbedrijf. De website staat op het instructieformulier dat de bestuurder krijgt als hij de auto ophaalt.
 • De huurauto kan alleen worden ingeleverd tijdens de openingstijden van het depot. De openingstijden lees je op de website van het verhuurbedrijf.
 • Je betaalt voor de huurdagen dat je de auto hebt gehuurd. Ook al is dat maar een gedeelte van die dag.
 • De huurauto kan alleen op werkdagen worden opgehaald. Op het adres moet tussen 08:30 uur en 17:00 uur iemand aanwezig zijn.
 • De huurauto moet bij het verhuurbedrijf worden afgemeld. Pas als de huurauto is afgemeld, eindigt de huurperiode. Hoe dit precies gaat, staat op de huurovereenkomst die de bestuurder tekent.
 • Wordt de huurauto afgemeld na de opgegeven einddatum en -tijd van de huurperiode? Dan brengen wij een extra huurdag in rekening. Ook als de afmelding minder dan 24 uur na de eindtijd is.

Voorbeeld Je huurt de auto op donderdag om 20:00 uur voor 1 dag. Dan moet de auto uiterlijk vrijdag om 20:00 uur ingeleverd worden. Is het depot tot 18:00 uur geopend? Dan moet je de auto vóór 18:00 uur inleveren. Breng je de auto de volgende dag? Dan wordt er een extra huurdag in rekening gebracht.

2.    Hij laat de huurauto ophalen vanaf een bedrijfsadres

De auto kan worden opgehaald van elk bedrijfsadres. Dat kan zijn van jouw kantooradres of het adres van een garagebedrijf of schadeherstelbedrijf. Je betaalt extra kosten voor het laten ophalen van de huurauto. De kosten lees je in het Dashboard.

Wat kost vervangend vervoer?

De kosten voor vervangend vervoer worden bepaald door:

 • De autocategorie
 • Het aantal huurdagen
 • Aanvullende kosten

Let op: De actuele tarieven staan op de website www.roadguard.nl/zakelijk. De tarieven kunnen tussentijds wijzigen.

Welke aanvullende kosten mag RoadGuard in rekening brengen?

 • Kilometerkosten Kosten per kilometer als er meer kilometers worden gereden dan 110km per huurdag.
 • Reserveringskosten Deze kosten betaal je eenmalig per huurauto. Hoe lang je de huurauto huurt, maakt niet uit.
 • Ophaalkosten  Bij het laten ophalen van de huurauto vanaf een bedrijfsadres zullen kosten in rekening worden gebracht.
 • Overige kosten Bijvoorbeeld het eigen risico en/of kosten voor het aftanken van de auto en/of een eigen risico bij schade en/of bekeuringen (inclusief de administratiekosten) en/of kosten voor het schoonmaken van de auto bij excessieve vervuiling en/of kosten door verkeerd tanken.

De kosten lees je in het Dashboard.