Accu

Accu

Kort voor accumulator. Een accu is een grote opslag van elektrische stroom. De accu slaat elektrische energie op als chemische energie en geeft deze daarna weer vrij wanneer nodig. 

Taken van de accu:

  • De nodige energie aan de motor door te geven zodat deze kan starten
  • Ontvangers van stroom voorzien wanneer de motor niet aan het draaien is
  • Het in balans houden van de spanning en de stroomsterkte in het elektrische systeem wanneer de motor begint te lopen. Dit gebeurt zodat de ontvangers niet beschadigen wanneer de spanning toeneemt en te hoog wordt. 

RoadGuard: pechhulp voor iedereen die niks geregeld heeft